#ขวัญที่ชอบพูดแต่เรื่องเงิน ถูกสร้างขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจของขวัญ ที่อยากจะให้ความรู้การเงินกับคนไทย เพื่อให้ทุกคนได้พัฒนาตัวเองและพัฒนาเรื่องการเงินไปด้วยกัน รายได้ของเรามาจากการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากท่านเช่น กองทุนรวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ฯลฯ และรายได้ส่วนนี้ก็นำกลับมาผลิตสื่อทางการเงินเพื่อส่งต่อให้คนไทยได้ประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

Let’s work together

บริการของเรา

การวางแผนการเงิน ไม่ได้หมายถึงแผนสำหรับคนมีเงินเท่านั้น แต่คือแผนเพื่อให้คุณมีเงินเพียงพอใช้จ่าย และมีความสุขไปตลอดทุกช่วงวัยของชีวิต ขอคำปรึกษาและรับการวางแผนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ปรึกษาการเงิน คุณวุฒิ AFPT จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

info-8
วางแผนการเงินแบบองค์รวม

การจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย การบริหารจัดการความเสี่ยง การออมเงิน หรือการกำหนดกลยุทธ์สำหรับการลงทุนให้เหมาะสม การวางแผนทุนการศึกษาบุตร วางแผนการจะมีหนี้สินและบริหารจัดการหนี้สิน ไปจนถึงการวางแผนเพื่อเป้าหมายสำคัญต่างๆ

info-6
วางแผนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

วางแผนป้องกันความเสี่ยงทางชีวิต และสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันโรคร้ายแรง

banner-20
วางแผนการลงทุน

กองทุนรวมตอบโจทย์การวางแผนการลงทุนของคนทุกเพศ ทุกวัย เราวางแผนพร้อมให้ความรู้ทางการลงทุนเพื่อให้คุณมีส่วนร่วมกับการกำหนดอนาคตของตัวเอง

info-4
Best solutions

รายได้ของเรา นำกลับมาผลิตสื่อความรู้ทางการเงินเพื่อสังคม

เราให้บริการวางแผนการเงิน และให้คำปรึกษาเรื่องเงินฟรี โดยทีมงานที่ปรึกษาการเงิน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนรวม ฯลฯ

  • -รายได้จากการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากท่าน จะถูกนำกลับมาผลิตสื่อความรู้ทางการเงินต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทย

  • -การขอคำปรึกษาทางการเงิน จะเป็นไปอย่างส่วนตัวและรักษาความลับระหว่างผู้ปรึกษาและนักวางแผนฯ
  • -ท่านสามารถขอคำปรึกษาได้ฟรี โดยจะไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ตื้อหรือติดตามโดยไม่ได้รับอนุญาต

Let’s work together

We generate results for our customers

0
Years of experience
0M
Generated profit
0K
Converted users
0%
Sales increase

Let’s work together

นักวางแผนการเงินช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

การวางแผนการเงินช่วยให้คุณสามารถกำหนดแนวทางและเป้าหมายในการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ชัดเจนและครบถ้วน ภายใต้ข้อจำกัด เงื่อนไข หรือ ความเสี่ยงต่างๆ ของแต่ละบุคคล

0 ปี
ประสบการณ์ทำงาน
0++
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ดูแล
0M
มูลค่าพอร์ตการลงทุน
0%
ความไว้ใจและการบอกต่อ
Best solutions

Let’s work on your project together

Financial Advisor AFPT

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยผลิตนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่มีความรู้ ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ให้บริการวางแผนการเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ผ่านการอบรมและการสอบ มีประสบการณ์การทำงาน และปฏิบัติตามจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์

จิรพัชร์ เจริญวงษ์พิบูล ที่ปรึกษาการเงิน AFPT.