ประกันสุขภาพ

เบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 25,000 บาท** (เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วไม่เกิน 100,000 บาท) อีกหนึ่งทางเลือกดีๆ ได้ทั้งค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย ได้ทั้งสิทธิลดหย่อนภาษี

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่)

สนใจแบบประกันนี้ คลิก

ประกันโรคร้ายแรง เข้าใจง่าย จ่ายตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ระยะกลาง และระยะลุกลาม 36 โรค

คุ้มครอง 36 โรคร้ายแรงต่อเนื่องตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

คุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณีสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่ใช่แค่กรณีโรคร้ายแรงเท่านั้น

เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน หรือผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ รับเงินเพิ่มอีก 10%

ให้ความคุ้มครองยาวๆ ถึงอายุ 85 ปี

สนใจแบบประกันนี้ คลิก

สนใจประกันสุขภาพเพื่อลดหย่อนภาษี  Fin-around มีคำแนะนำเบื้องต้นจากนักวางแผนการเงินให้ฟรี

พูดคุยกับนักวางแผนถึงความต้องการของตัวเอง และความจำเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณได้บรรลุเป้าหมายการเงินที่ต้องการ

จิรพัชร์ เจริญวงษ์พิบูล

Sale Manager บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
นักวางแผนการเงิน AFPT