Estate Planning

วางแผนมรดก

หัวใจหลักของการส่งมอบความมั่งคั่งคือ “การวางแผนมรดก” ส่งผ่านความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น ให้เรามั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของเราจะได้รับการสืบทอดไปตามเจตนารมณ์

Get a Consultation

ปัญหาของการไม่วางแผนส่งมอบมรดก

  • ปัญหาการแบ่งทรัพย์สินไม่ลงตัว

  • ส่งมอบทรัพย์สินไม่ได้ตรงตามเจษณารมณ์

  • ใช้เวลาในการพิสูจน์ทายาทตามกฎหมาย

  • การบริหารภาษีไม่มีประสิทธิภาพ

แล้ววันนี้คุณเตรียมวางแผนมรดกไว้ดีแค่ไหน

ขั้นตอนการวางแผนมรดก

ทำบัญชีทรัพย์สินที่มีอย่างละเอียด วางแผนจัดสรรว่าส่วนใดที่จะนำไปใช้ในบั้นปลายชีวิต และส่วนใดต้องนำไปวางแผนมรดกเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลัง

ภาษีมรดก มี 2 ประเภท คือ

ภาษีการรับมรดก เป็นการรับทรัพย์สินหลังจากที่เจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิต

ภาษีการให้มรดก เป็นการรับทรัพย์สินก่อนเจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิต

ในแต่ละกรณีจะมีอัตราภาษีที่ต้องเสียไม่เท่ากัน

ทางเลือกในการส่งต่อทรัพย์สิน
-ทำพินัยกรรม
-ทยอยส่งมอบทรัพย์สิน
-เปลี่ยนทรัพย์สินที่เสียภาษีมรดก เป็นสินทรัพย์ที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ประกันชีวิต

ทางเลือกในการส่งต่อทรัพย์สิน

การทำพินัยกรรม

เป็นการแสดงความประสงค์ของเจ้าของมรดกที่จะมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลใดตามเจตนารมณ์หลังจากที่เจ้าของมรดกเสียชีวิตไปแล้ว โดยการทำพินัยกรรมต้องทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อดี : มรดกส่งต่อได้ตรงตามเจตนารมณ์ของเจ้าของมรดก และยังสามารถให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ทายาท ไม่ใช่ญาติ หรือคนที่ไม่มีความสัมพันธ์ในทางกฎหมายกับเจ้าของมรดก สามารถเข้ามารับทรัพย์มรดกได้ด้วย ทั้งนี้การทำพินัยกรรมจะไม่ได้ข่วยแบ่งเบาการจ่ายภาษีการรับมรดก (สำหรับส่วนที่เกิน 100 ล้าน)

ทยอยส่งมอบทรัพย์สิน

ในแต่ละปีเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสม ในขณะที่เจ้าของทรัพย์สินยังมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้เจ้าของทรัพย์สินต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะอาจเกิดความลำบากเมื่อทรัพย์สินได้ถูกแจกจ่ายไปแล้ว

ข้อดี: ช่วยลดภาษีการรับมรดก หรือทำให้ไม่เสียภาษีมากจนเกินไป

การทำประกันชีวิต

เปลี่ยนทรัพย์สินที่เสียภาษีมรดก เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น การทำประกันชีวิต โดยระบุผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์เป็นทายาทที่ต้องการมอบทรัพย์สินก้อนสุดท้ายไว้ให้

ข้อดี : ได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงทำให้ทรัพย์สินเพิ่มมูลค่า ในขณะเดียวกันสินไหมที่ได้รับจากประกันชีวิตไม่นับรวมเป็นทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการรับมรดกด้วย

ตัวช่วยในการวางแผนส่งต่อทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ  

เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ สร้างหลักประกันก้อนใหญ่ ได้ด้วยเงินก้อนเล็ก ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง เมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยที่ชำระ

ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครอง 

เมืองไทยพรีเมียร์ เลกาซี่ มี 2 แผน คือแผนชำระเบี้ยสั้น 5 ปี และแผนชำระเบี้ยยาว 10 ปี ความคุ้มครองเริ่มต้น 10 ล้านบาท

หลักเกณฑ์ตรวจสุขภาพ

เพื่อรับเบี้ยประกันภัยพิเศษสำหรับผู้ที่มีสุขภาพดีกว่ามารฐาน (Preferred)

สนใจแบบประกันนี้ คลิก

1000+

กรมธรรม์ที่เราดูแล

ทีมงาน Fin-around ที่ปรึกษาประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

#1

บริการหลังการขาย

ระบบดูแลลูกค้าหลังการขายเราใส่ใจอันดับ 1 หมดกังวลเรื่องตัวแทนลาออก

520 ล้าน+

มูลค่าความคุ้มครอง

ความคุ้มครองชีวิตของลูกค้าที่เราดูแลทั้งหมด

“ทีมงาน Fin-around ถูกเทรนมาให้เข้าใจความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ”

การให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราเต็มไปด้วยความสบายใจ เพราะเราทำหน้าที่แนะนำ แต่คุณคือผู้มีสิทธิขาดในการเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับตัวเอง

จิรพัชร์ เจริญวงษ์พิบูล

Sale Manager เมืองไทยประกันชีวิต
Founder of Finaround

Contact us

คุณภาพชีวิตของคุณ เริ่มต้นด้วยแผนการเงินที่ปลอดภัยและมั่นคง

ปรึกษานักวางแผนการเงินได้ฟรี วันนี้
Line : @fin-around

Contact us