ประกันแบบไหน ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่??

ตรวจสอบความถูกต้องโดย : จิรพัชร์ เจริญวงษ์พิบูล ที่ปรึกษาการเงิน AFPT 

เข้าช่วงสุดท้ายของปี อย่าลืมวางแผนค่าลดหย่อนภาษี 2566 ให้พร้อม ซึ่งตัวช่วยลดหย่อนภาษีนั้นมีหลายตัวมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว กลุ่มบริจาค กลุ่มการลงทุน รวมถึงกลุ่มประกันลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็นตัวช่วยที่หลายคนให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะได้รับความคุ้มครองแล้ว ยังใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้อีกด้วย

 

ซึ่งประกันแต่ละแผนไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันบํานาญ ประกันออมทรัพย์ ให้ความคุ้มครองและใช้ลดหย่อนภาษีไม่เหมือนกัน ซึ่งแต่ละแบบก็จะให้ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันอีกด้วย อยู่ที่ว่าประกันแบบไหนจะตอบโจทย์ของเรามากที่สุด วันนี้ลองมาดูกันว่า ประกันแผนไหนดี คุ้มครองครบ ลดหย่อนภาษีคุ้ม 

1.ประกันชีวิตและประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนได้เท่าไหร่ 

ประกันชีวิต เป็นรูปแบบประกันที่จะชดเชยรายได้ต่อเมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจํานวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ตามที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยประกันชีวิตมีหลายแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละแบบจะมีความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไป

โดยประกันชีวิตแบ่งออกเป็นประกันชีวิตแบบทั่วไป มี 4 แบบ ได้แก่

  1. แบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)
  2. แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)
  3. แบบสะสมทรัพย์ หรือ ออมทรัพย์ (Endowment/Saving Insurance)
  4. แบบเงินได้ประจํา/แบบบํานาญ (Annuity Insurance)

ประกันชีวิตแบบพิเศษ มี 2 แบบ ได้แก่

  1. แบบควบการลงทุน (Investment-linked life insurance)
  2. แบบเฉพาะผู้สูงอายุ

ซึ่งประกันออมทรัพย์นั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและมีเงินสะสมไว้ใช้ในอนาคต โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันชีวิตตามระยะเวลาที่กำหนด และบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายผลประโยชน์เป็นเงินคืนระหว่างสัญญา (ถ้ามี) และเงินครบกำหนดสัญญา ให้แก่ผู้เอาประกันภัย รวมถึงผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบสัญญาให้แก่ผู้รับประโยชน์

ประกันชีวิตและประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี หากใครต้องการความคุ้มครองชีวิต หรือต้องการมีเงินสะสมใช้ในอนาคต ต้องเลือกแบบประกันกลุ่มนี้เลย

แนะนำแบบประกันออมทรัพย์  15/6 มีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน และการันตีไม่ขาดทุน ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท 

2.ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ได้เท่าไหร่

ประกันลดหย่อนภาษี ที่คนมักเลือกเป็นตัวช่วยลดหย่อนตัวแรกคงต้องยกให้ประกันสุขภาพ เพราะได้ความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ ทำให้เราลดภาระเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ได้รับความคุ้มครองทั้งค่าห้อง ค่ายา ค่าหมอ ค่าอาหาร เป็นต้น ซึ่งความคุ้มครองนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เราซื้อด้วย แม้ว่าอายุยังน้อย แต่การมีประกันสุขภาพเอาไว้ก่อนป่วยหรือทำไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดความกังวลค่าใช้จ่าย ไม่กระทบเงินเก็บของครอบครัว ซึ่งเหมาะกับคนวัยทำงานที่ต้องดูแลทั้งสุขภาพและใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย 

โดยประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี หากซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีรวมกับประกันชีวิตและประกันออมทรัพย์ ได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีอีกด้วย

3. ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี ได้เท่าไหร่

ประกันบำนาญ เป็นประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งซึ่งเหมาะกับทุกคนที่ต้องการวางแผนจะเกษียณอายุ และอยากมีเงินใช้ในช่วงบั้นปลาย ประกันบำนาญมีหลายรูปแบบด้วยกันขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัย 

โดยประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หากใครที่มองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะช่วยให้มีเงินไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ ไม่เป็นภาระของลูกหลาน แม้ว่าเบี้ยของ ประกันบำนาญ จะค่อนข้างสูง แต่ก็ช่วยให้ช่วงวัยเกษียณของเรามั่นคงยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจมาก ๆ

จะเห็นได้ว่า ประกันลดหย่อนภาษี นั้นให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นก่อนที่จะซื้อประกันลดหย่อนภาษี จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เพื่อให้เราได้รับผลประโยชน์สูงสุดและตอบโจทย์ตรงความต้องการ

“แนะนำแบบประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้ จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับบำนาญยาวววววถึงอายุ 85” 

ประกันลดหย่อนภาษีมีหลายแผนด้วยกัน ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง เพื่อจะได้รับความคุ้มครองที่ตรงโจทย์ความต้องการมากที่สุด

ยื่นภาษีสิ้นปีนี้ ใครยังไม่มีตัวช่วยลดหย่อนภาษี นไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันบํานาญ ประกันออมทรัพย์ แผนไหนดี แผนไหนปัง คุ้มครองครบ ลดหย่อนภาษีคุ้ม ต้องเลือกยังไง  ปรึกษาทีมที่ปรึกษาการเงินของเราได้เลยนะคะ