• ข้อยกเว้นทั่วไป และระยะเวลารอคอย ที่ประกันสุขภาพ “ไม่คุ้มครอง”