การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการเคมีบำบัด หรือคีโม (Chemotherapy)

 • ออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง เป้าหมายคือเซลล์ที่แบ่งตัวเร็ว

 • ผลข้างเคียงมาก เช่น ผมร่วง จำนวนเม็ดเลือดขาวน้อยลง

 • คีโมรักษาร่วมกับยากลุ่มอื่น หรือวิธีอื่น เช่นรังสีรักษา หรือภูมิคุ้มกันบำบัด ก็ได้ผลดี

 • มักใช้รักษามะเร็งในระยะที่ 2-4

 • ราคาเข้าถึงง่าย

การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการใช้ยามุ่งเป้า (Tageted Therapy)

 • มุ่งเป้าทำลายที่เซลล์มะเร็งโดยตรง มีทั้งแบบฉีดและแบบเม็ด

 • ผลข้างเคียงน้อยกว่าคีโม แต่ขอบเขตการรักษาแคบกว่า

 • ยามุ่งเป้ารักษาร่วมกับยากลุ่มอื่น หรือวิธีอื่น เช่นรังสีรักษา หรือภูมิคุ้มกันบำบัด ก็ได้ผลดี

 • มักใช้รักษามะเร็งในระยะที่ 4

 • ราคาสูง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำความรู้จักกับ Tageted Therapy

Targeted therapy เป็นการรักษาโรคมะเร็งแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งกระบวนการส่งสัญญาณระดับเซลล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ในปัจจุบันการรักษาด้วยวิธี targeted therapy ส่วนใหญ่จะใช้ในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม หรืออาจใช้เป็นการรักษาเสริมภายหลังการผ่าตัดโดยร่วมกับเคมีบำบัดหรือร่วมกับการฉายรังสีเพื่อรักษามะเร็งให้หายขาด

อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยวิธีนี้ยังมีราคาค่อนข้างสูงและยังไม่สามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิด รวมถึงไม่สามารถใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ทุกราย เนื่องจากมะเร็งบางชนิดจำเป็นต้องมียีนที่ตอบสนองต่อยา แพทย์จึงต้องทำการตรวจผู้ป่วยก่อนว่ามียีนที่สามารถใช้สำหรับการรักษาด้วย targeted therapy ได้หรือไม่

การรักษาโรคมะเร็งแบบ targeted therapy จึงอาจช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งบางชนิดมีชีวิตยืนยาวขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ในทางการแพทย์ก็ยังคงมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ targeted therapy ต่อไปเรื่อยๆ การรักษาแบบ targeted therapy จึงนับว่าเป็นความหวังของการรักษาที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจสู้กับโรคต่อไป

ในปัจจุบัน targeted therapy สามารถใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิด อาทิ

 • มะเร็งปอด
 • มะเร็งตับ
 • มะเร็งไต
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่
 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งรังไข่
 • มะเร็งศีรษะและลำคอ
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

ใหม่ ! ประกันสุขภาพคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคทั่วไป และโรคร้ายทุกระยะ เลือกค่ารักษาได้ตั้งแต่ 20-100 ล้านต่อปี  และคุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด ฉายรังสี รวมถึงการรักษาแบบ  Targeted Therapy สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-80 ปี เบี้ยเริ่มต้นเพียง 14,xxx ต่อปี